Tin Tức

Phần mềm Văn phòng điện tử PortalOffice nhận danh hiệu Sao khuê 2012
Phần mềm Văn phòng điện tử PortalOffice nhận danh hiệu Sao khuê 2012

Sáng 22/4 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã tổ chức lễ kỷ...