VSS-CRM là phần mềm Quản lý khách hàng tích hợp trong hệ thống văn phòng điện tử PortalOffice cung cấp công cụ cho doanh nghiệp quản lý và làm việc với các tài nguyên khách hàng. Mục tiêu của phần mềm giúp công ty bạn tăng doanh số bán hàng, tối ưu quy trình hoạt động, tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tính năng và hiệu quả ứng dụng

1. Quản lý khách hàng từ A tới Z

Phần mềm tạo ra một kho đầy đủ về hồ sơ khách hàng bao gồm:

-    Khách hàng
-    Liên hệ
-    Tiền năng
-    Cơ hội
-    Hợp đồng
-    Giao dịch
-    Phản hồi khách hàng
-    Thanh toán
-    Báo cáo
-    Doanh số

2. Cung cấp nhiều công cụ làm việc và báo cáo kinh doanh

Đối với nhân viên kinh doanh
- Tra cứu và cập nhật hồ sơ khách hàng của mình và khách hàng được chia sẻ.

- Xem các báo cáo phân tình về tình hình kinh doanh của mình.

- Được hỗ trợ với các công cụ nhắc việc để không bỏ sót lịch làm việc với khách hàng, các công cụ sms giúp chăm sóc khách hàng tốt hơn

Đối với người quản lý, lãnh đạo

-   Phần mềm cung cấp cho nhà quản lý nhiều công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp nhà quản lý nhanh chóng thống kê, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tiện và tương lai. Phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn của doanh nghiệp để đưa ra có thế kịp thời đưa ra những giải pháp thích hợp cho những vấn đề đó.

-   Đồng thời CRM còn cho phép người quản lý theo dõi đánh giá được tình hình và hiệu quả làm việc của từng nhân viên mình quản lý.

Báo cáo đầy đủ về tình hình kinh doanh

- Báo cáo về khách hàng tiềm năng, số cơ hội chuyển hóa thành hợp đồng

- Báo cáo về khách hàng theo từng vùng địa lý, theo nguồn khách hàng, theo tình trạng xử lý

- Báo cáo về tình hình thanh toán của từng hợp đồng, từng nhân viên và văn phòng

- Báo cáo về doanh số của từng nhân viên kinh doanh, từng nhóm kinh doanh

3. Tạo môi trường làm việc cộng tác và bảo mật

Hệ thống thiết kế với nền tảng phân quyền mạnh mẽ, cho phép bảo mật vừa chặt chẽ lại vừa có thể linh hoạt giúp cho quá trình làm việc cộng tác giữa nhân viên kinh doanh và quản lý kinh doanh, lãnh đạo một cách rất thuận tiện.

- Bảo mật tới từng hồ sơ khách hàng, đồng thời cũng cho phép chia sẽ nhiều người làm việc trên cùng một hồ sơ.

- Phân quyền quản lý nhóm kinh doanh. Người phụ trách kinh doanh có thể theo dõi, giám sát các hồ sơ khách hàng của nhân viên họ quản lý.