I. Tổng quan

Đây là công cụ giúp nhà quản lý tổ chức và vận hành bộ máy làm việc theo một quy trình nhất định. Từ giai đoạn người quản lý giao việc cho nhân viên, nhân viên nhận việc sau đó thực hiện rồi báo cáo tình trạng, kết quả công việc… cho đến các dự án với sự tham gia phối hợp của nhiều phòng ban khác nhau. Sử dụng chức năng Quản lý công việc nhằm giám sát và kiểm soát các công việc đang thực hiện, đã quá hạn một cách chặt chẽ và khoa học.

 

II. Chức năng hoạt động

  • Quản lý công việc

- Giao việc cho người xử lý

- Phân loại công việc theo từng nhóm xử lý

- Cho phép trao đổi công việc giữa các thành viên

- Thông báo nhắc nhở công việc đến hạn

- Lưu công việc dưới dạng hồ sơ

- Cho phép lưu công việc vào lịch làm việc cá nhân

- Cho phép thêm công việc theo dạng mẫu

- Thống kê công việc

- Báo cáo công việc theo cá nhân, đơn vị theo từng mốc thời gian

  • Quản lý dự án

- Cho phép xây dựng dự án từ mẫu sẵn có

- Các thành viên trong dự án trao đổi thông tin dễ dàng

- Phân loại từng nhóm công việc cụ thể

- Sàng lọc theo trạng thái dự án

- Phân chia tỉ lệ phần trăm công việc cho từng nhóm

- Quản lý các văn bản, tài liệu liên quan tới dự án

- Quản lý thông tin tài chính dự án như: doanh thu tổng, tổng giá vốn hàng bán, tổng lợi nhuận, tổng chi phí, lợi nhuận thuần

  • Gửi báo cáo công việc

- Hiển thị danh sách báo cáo công việc theo tuần

- In trực tiếp danh sách báo cáo công việc

- Cho phép báo cáo công việc theo đầu việc có sẵn trên phần mềm hoặc các công việc khác

  • Xem báo cáo công việc

- Cho phép lãnh đạo phòng xem được báo cáo của nhân viên trong phòng

- Cho phép lãnh đạo đơn vị xem được báo cáo của toàn bộ nhân viên