I. Tổng quan

Các công ty xây dựng thường xuyên quản lý một khối lượng không nhỏ các trang thiết bị, máy móc. Do vậy Module Quản lý tài sản được hình thành với chức năng giúp quản lý số tài sản hiện có, tình trạng của mỗi loại tài sản cũng như thông tin chi tiết của từng tài sản. Thống kê tổng giá trị tài sản và giá trị khấu hao. Cho phép người quản lý có thể điều động, theo dõi lịch trình, xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình xử lý. Đồng thời giám sát các tình huống sửa chữa, bảo hành, đăng kiểm. Từ đó tối ưu công tác quản lý, giảm công sức và thời gian hiệu quả hơn.

 

II. Chức năng hoạt động

  • Thông tin tài sản

+ Hiển thị phân loại tài sản theo các nhóm (trạng thái, đơn vị sử dụng)

+ Thống kê tổng giá trị tài sản

+ Thống kê tổng giá trị còn lại sau khấu hao

+ Tự động lập biểu đồ thống kê

+ Hiển thị chi tiết thông tin tài sản

  • Quản lý sửa chữa, bảo dưỡng

+ Hiển thị danh sách các đợt sửa chữa, bảo dưỡng

+ Theo dõi thông tin tài sản mỗi đợt bảo dưỡng, sửa chữa

+ Lên danh sách theo dõi, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ

  • Quản lý nhật trình

+ Hiển thị danh sách nhật trình các tài sản

+ Theo dõi lịch trình làm việc

+ Tổng hợp giờ công (các tài sản cần người vận hành như xe, máy)

+ Lập danh sách định mức nhiên liệu đối với từng thiết bị, máy móc

  • Quản lý sử dụng

+ Hiển thị danh sách các đợt điều động

+ Tạo phiếu điều động trực tuyến

+ Sàng lọc phiếu điều động đã/chưa xử lý

+ Cho phép người quản lý yêu cầu làm lại phiếu điều động và thống kêcác phiếu cần làm lại.

  • Quản lý bảo hiểm, đăng kiểm

+ Tự động lập bảng theo dõi bảo hiểm, đăng kiểm

+ Quản lý thông tin giá cả, kết quả, hạn kiểm định lần tới

+ Quản lý thông tin ngày mua/ngày hết hạn bảo hiểm, giá trị của bảo hiểm đó

+ Quản lý mức đóng cũng như ngày mua và ngày hết hạn phí bảo trì đường bộ