Hiệu quả triển khai phần mềm tại Tổng công ty xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

 
 

Trong năm 2012, hiệu quả thiết thực khi triển khai, vận hành Hệ thống Cổng thông tin Doanh nghiệp (PortalOffice - PO) khá rõ nét:- Tất cả thông báo, qui định chính sách được cập nhật liên tục và nhanh chóng nhất đến với tất cả thành viên trong Công ty.
- Việc đăng ký sử dụng tài nguyên (phòng họp, máy chiếu, xe đi công tác…) trên PO dần dần giảm bớt việc ký duyệt các văn bản, hồ sơ nội bộ bằng hình thức bản cứng bên ngoài, thay vào đó, cấp trưởng chỉ việc xác nhận và phê duyệt trên PO.
- PO góp phần cho việc báo cáo tình hình công trình về nhiều lãnh vực: nguồn lực, tiến độ triển khai công việc, phát sinh… ở các công trình để ban lãnh đạo nắm bắt và chỉ đạo kịp thời.


- Đặc điểm nổi bật nhất của PO Hòa Bình là liên kết được với nhiều nguồn dữ liệu của hệ thống khác làm nên 1 phân hệ tiêu biểu, đặc trưng của Hòa Bình là phân hệ Chấm công (trong hệ thống ERP của Hòa Bình). Mặc dù bước đầu triển khai một số công trình thấy bị gò bó, ràng buộc thời gian và ngại thực hiện, nhưng khi đã theo qui định bắt buộc của Công ty cùng với tài liệu hướng dẫn và sự hỗ trợ xử lý tình huống kịp thời hợp lý thì anh em đã quen thuộc và đã góp phần tiết giảm đáng kể trong các chi phí fax, gởi thư bưu điện cũng như giấy in, mực in.

Trong thời gian tới, PO của Hòa Bình tiếp tục cải tiến không ngừng với mục tiêu gần là tất cả CBCNV biết tận dụng sử dụng hiệu quả nhất tất cả chức năng có sẵn PO và xa hơn là xây dựng một thư viện điện tử lưu trữ tất cả tinh hoa Hòa Bình trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Nguồn Hoa Bình Corporation

23/05/2016 - admin


Tin liên quan

Tin tiêu điểm