Chúng tôi

Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Việt (VSS) được thành lập năm 2004 với mục tiêu xây dựng và phát triển các hệ thống phần mềm doanh nghiệp. Sau nhiều năm phát triển, VSS đã triển khai thành công nhiều phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin cho hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ.

VSS chú trọng vào việc xây dựng phát triển sản phẩm thương mại dành cho doanh nghiệp. Những giải pháp của chúng tôi đưa ra giúp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả kinh doanh cũng như quản lý của doanh nghiệp.


Con người

Đội ngũ chuyên viên của VSS là một tập thể gồm nhiều chuyên gia, kỹ sư phát triển phần mềm Việt Nam có chuyên môn cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực liên quan, thành thạo các công cụ chuyên ngành luôn mang đến những sản phẩm trí tuệ, đáp ứng những yêu cầu gắt gao về chất lượng chuyên nghiệp.


Lĩnh vực hoạt động

  • Phát triển phần mềm
  • Tư vấn xây dựng và phát triển hệ thống Công nghệ thông tin
  • Tích hợp hệ thống, cung cấp dịch vụ quản trị hệ thống
  • Cung cấp các dịch vụ IT chuyên nghiệp
  • Hợp tác nghiên cứu khoa học
  • Outsourcing.